021-66972131

پشتیبان گیری اطلاعات


پشتیبان گیری اطلاعات

یکی از دغدغه ها و مسائلی که مدیران سازمان ها و شرکت ها با آن مواجهند حفظ اطلاعات، داده‌ها وسيستم‌هاي آن مجموعه هستند. حفاظت از اطلاعات و سيستم‌ها، به دليل رشد روز افزون آنها در سازمان و پيچيدگي زيرساخت‌هاي آن، سخت و دشوار است.يكي از مشكلات مشکلات و ریسک هایی که سازمان ها با آن مواجه هستند