زیرساخت شبکه

کابل در شبکه

در شبکه های محلی از کابل بعنوان محیط انتقال و بمنظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد.ازچندین نوع کابل در شبکه های محلی استفاده می گردد. ...
ip چیست؟
زیرساخت شبکه

IP چگونه کار میکند

هر دستگاهی مانند کامپیوتر،تبلت، دوربین،موبایل برای وصل شدن به اینترنت ، نیاز به یک شناسه ی منحصر به فرد دارد تا دیگر دستگاه ...
شبکه lan
زیرساخت شبکه

شبکه محلی LAN

در تعریف شبکهLAN  می دانیم دستگاه هایی روی آنها میتوانند شبکه می شوند ودریک محل هستند. اینگونه میتوان  آن را از دیگر انواع شبکه ها ...

ناوبری پست ها