۵ روش برتر برای افزایش عملکرد WiFi

کارشناسان حوزه ی شبکه های بی سیم، از سیسکو، آروبا، ایکائو، aorks و Mist Systems  با کریگ متیاس، مدیر کل شرکت مشاوره Farpoint Group، درباره بهینه سازی عملکرد Wi-Fi صحبت کردند. بر اساس این مصاحبه ها، راه حل هایی برای بهبود عملکرد و پایداری شبکه ی Wi-Fi ارائه کرده اند نیاز به انجام تجزیه و […]