اهمیت امنیت شبکه

در تعریف شبکه آمده است :شبکه یک سیستم است که  از کامپیوترهای متصل به یکدیگرایجاد شده است . دلیل اصلی  ایجاد شبکه‌ها ،دسترسی از راه دور کاربران به سیستم ها بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها است. همچنین این سیستم برای انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط استفاده می‎شود .  اما برای حفظ امنیت شبکه های […]