اهمیت امنیت شبکه

در تعریف شبکه آمده است :شبکه یک سیستم است که  از کامپیوترهای متصل به یکدیگرایجاد شده است . دلیل اصلی  ایجاد شبکه‌ها ،دسترسی از راه دور کاربران به سیستم ها بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها است. همچنین این سیستم برای انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط استفاده می‎شود .  اما برای حفظ امنیت شبکه های […]

از امنیت شبکه چه میدانید؟

ا گسترش وابستگی‌های نظام های شغلی به زیر ساخت های مبتنی بر انفورماتیک ، امنیت شبکه یکی از پیشگیری های پر اهمیت، مقوله امنیت اطلاعات است. چون که وجود اشکال در پایه های امنیتی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند خسارات غیرقابل جبرانی را به سازمان ها و شرکت ها وارد کند. با توجه به اینکه مساله  امنیت یکی […]