ابرغول های جهان تکنولوژی

چندی پیش لیستی از سریعترین ابر کامپیوترهای جهان در پاییز ۲۰۱۸  منتشر شده است.چین با دارا بودن ۲۲۷ مورد از ۵۰۰ عدد در جایگاه اول قرار دارد هرچند تنها دو ابر رایانه اش  در لیست  ۱۰ تایی به چشم میخورد  ۱.Summit پس از نامگذاری سریع ترین ابرکامپیوتر در اوایل سال جاری، سامیت (Summit) بر لقب […]