افزایش سرعت سایت برای بهبود رتبه سئو

یکی از مطالب بسیار مهم در زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو سرعت سایت می باشد و یکی ازعناصر مهم برای یک چهارچوب اصولی سئو است که باعث افزایش بازدید کننده سایت شود . کاهش سرعت سایت باعث خروج سریع کاربران از سایت شده و افزایش نرخ پرش سایت و کاهش رتبه سایت می‎شود.در ادامه چند راهکار برای جلوگیری […]