با WPA3 بیشتر اشناشوید

استاندارد امنیتی WPA3 Wi-Fi برای برطرف کردن کمبودهای WPA2 میباشد تا امنیت شبکه های بی سیم شخصی، شرکت ها و IoT را بهبود دهد. Wi-Fi Alliance در سال های اخیر اولین اقدام امنیتی WPA3 را برای Wi-Fi معرفی کرده است. مهمترین افزوده ها به پروتکل امنیتی جدید باعث حفاظت بیشتری برای رمزهای عبور ساده، رمزگذاری […]