می تونی بحث درباره راهبرهای اساسی طراحی شبکه (بخش 2) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!