می تونی بحث درباره تفاوت تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!