می تونی بحث درباره چگونه می توان امنیت شبکه را در سازمان ها و کسب و کارها بهبود داد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!