تفاوت تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه

تجهیزات اکتیو شبکه در پشتیبانی شبکه، اکتیو در لغت به معنای فعال است . خدمات اکتیو شبکه، فعالیت‌های نرم‌افزاری شبکه و پیکربندی امن تجهیزات شبکه است . تجهیزات اکتیو شبکه به تجهیزاتی گفته می‌شود که توانایی اعمال یک فرآیند مشخص بر روی سیگنال‌ها و دیتای عبوری از شبکه را داشته باشند یا به بیان دیگر […]