برترین مرورگر سال 2019

فایرفاکس بعدازدو ماه رشد پیاپی ، سهم خود را در بین کاربران به دست آورد و توانست  به دوران اوج خود برگردد.مرورگر منبع بازی که  تنها مرورگر بزرگ متعهد به استفاده از یک موتور رندر است، که  بر اساس Blink یا Google عمل نمی کند.براساس امار نرم افزار Net Applications ارائه دهنده خدمات وب، سهم فایرفاکس در […]