یک شبکه کامپيوتری از اتصال دو و يا چندکامپيوتر ایجاد میشود. شبکه های کامپيوتری در ابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراحی و پياده سازی می گردند.

شبکه های Local-Area Networks)  LAN ) و Wide-Area Networks)WAN ) دو نمونه متداول هستند.در شبکه های  LAN ، کامپيوترهای موجود در يک ناحيه محدود جغرافيائی  منزل و يا محيط کار به يکديگر متصل می شوند.

در شبکه های WAN ، با استفاده از خطوط تلفن و يا مخابراتی ، امواج راديوئی و ساير موارد، دستگاه های مورد نظر در يک شبکه به يکديگر متصل می شوند

شبکههای کامپيوتری چگونه تقسيم بندی می شوند؟

شبکه ها ی کامپيوتری را براساس سه ويژگی متفاوت تقسيم بندی میکنند : توپولوژی ، پروتکل و معماری

نحوه استقرار( آرايش) هندسی يک شبکه را مشخص می نمايد .  bus , ring و star  ، سه نمونه متداول در اين زمينه هستند.

 مجموعه قوانين لازمی مبادله اطلاعات بين کامپيوترهای موجود در يک شبکه را مشخص می نمايد .

اکثر شبکه ها  از “اترنت” استفاده می کنند در برخی از شبکه ها از  پروتکل Token Ring شرکت IBMاستفاده میشود.

پروتکل ، يک اعلاميه رسمی است که در آن قوانين و رويه های  مورد نياز برای  ارسال و يا دريافت اطلاعات ، تعريف میشود.

در صورتی که دارای دو و يا چندين دستگاه باشيم و بخواهيم آنهارا بهم وصل کنیم، به وجود يک پروتکل در شبکه نياز داریم.

تاکنون صدها پروتکل با اهداف متفاوت طراحی و پياده سازی شده است . TCP/IP يکی از متداولترين پروتکل ها در زمينه شبکه بوده که خود از مجموعه پروتکل های ديگر ، تشکيل شده است

به دوگروه عمده معماری که عمدتا” در شبکه های کامپيوتری استفاده می شوداشاره می کند :

Peer-To -Peer و Client – Server . در شبکه های Peer-To-Peer سرويس دهنده اختصاصی وجود نداشته و کامپيوترها از طريق workgroup به منظور اشتراک فايل ها ، چاپگرها و دستيابی به اينترنت ، به يکديگر وصل میشوند.

در شبکه های Client – Server ، سرويس دهنده و يا سرويس دهندگانی اختصاصی وجود داشته ( نظير يک کنترل کنندهDomain در ويندوز ) که تمامی سرويس گيرندگان به منظور استفاده از سرويس ها و خدمات ارائه شده ، به آن log onمی کنند.

در اکثر سازمان و موسسات از معماری Client – Server  برای پيکربندی شبکه های کامپيوتری ، استفاده می شود.

گروه مهندسی پارمونت به لطف دانش فنی به روز و تجربه فراوان که حاصل بیش از 15 سال تجربه در این حوزه می باشد آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. سابقه درخشان مجموعه پارمونت در راه اندازی و پشتیبانی شبکه و رضایت سازمان های طرف قرارداد دلیلی محکم برای مدیران زبده جهت برون سپاری شبکه به این مجموعه می باشد.

پارمونت با ارائه برنامه ای جامع و  به سازمان شما نگهداری از تجهیزات و امنیت شبکه سازمان شما را تضمین خواهد کرد.

با توجه به اهمیت یکپارچگی اطلاعات سازمان و تامین امنیت داده ها و لزوم پایداری شبکه گروه پارمونت این اطمینان را به شما خواهد داد که با برنامه ای منظم و دقیق تمامی شبکه شما تحت کنترل و مانیتورینگ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید