مجله پارمونت

گونه های رایج و ترسناک تر باج افزارها کدامند

باج افزارها در گونه های مختلفی هستند اما ۳ گونه از آن رایج تر هستند که در ادامه بررسی میکنیم.

به طور کلی باج افزار ها چهار نوع می باشند که در دسته های باج افزار رمزنگار، باج افزارهای غیر رمزنگار، Leakware تهدید به افشای اطلاعات، باج افزار موبایلی، تقسیم بندی می شوند.

باج افزار در گونه های مختلفی هستند اما 3گونه ازآن رایج تر هستند که در ادامه بررسی میکنیم. با پارمونت همراه باشید.

ادامه مطلب »